Clibeáil ranna cainte

Sannan sé seo rann cainte (ainmfhocal, briathar, aidiacht, &rl.) do gach focal. (níos mo eolais)

Ionchuir focal nó abairt:


(Tá abairt shamplach ionchurtha cheana féin.)

Déan cóipeáil-agus-greameáil ar á é í ó ú má tá deacrachtaí agat á gclóscríobh ar do mhéarchlár.

Ar ais