spk1

Bhuel, deirtear go bhfuil os cionn chúig cinn déag do sháipéil iata i Massachusetts le míosa anuas,

agus b'é sáipéal Mhuire an Dóchais nó Lady_Hope_of_Springfield lár ionad phobal Chorca Dhuibhne le blianta fada anuas.

Ach dúnadh an sáipéal san don uair dheireanach an tseachtain seo a d'imigh tharainn.

Dhein Maidhc Ó Cearna cur síos dom ó Springfield ar an gcor is déanaí so i saol na nGael i Springfield .

spk2

Tá sé dúnta suas anois ón tseachtain seo caite ...

[agus cu-] ní mó ná go ... chuir sé ag gol me

... mar nuair a chuas go dtí America ar dtúis i naoi déag a daichead a hocht,

sin é an sáipéal go dtéadh muintir Chorca Dhuibhne agus na hÉireannaigh go léir,

chuin aifrinn, chuin comaoine, chuin faoistine.

Bhíodh chúig aifreann ann Dé Sathairn agus Dé Domhnaigh.

Bhíodh dhá aifreann Dé Sathairn agus trí aifreann Dé Domhnaigh.

Agus chloisfeá ... Gaolainn líofa dá labhairt ann lasmuigh don sáipéal tar éis gach aon aifreann.

Ba dhóigh leat go thiar age baile a bhíomar.

Ach ... fé mar a deir an seanfhocal, ní sheasaíonn an seó ach seal.

Séan xxx is dóigh liomsa anois, a Helen, a dh'imigh ar an sáipéal ná ...

an dtuigeann tú, an seana ... muintir na hÉireann a bhí ina gcónaí ar Hungry Hill ...

bhíodar ina gcónaí i s- ... dtigh mór go raibh dhá urlár iontu,

an chéad urlár agus an tarna urlár,

agus bhíodh beirt eh ... <fireanna> [?] aniar i gcónaí i dteannta a chéile sa tigh.

spk1 spk2

Bheadh dhá theaghlach fé aon díon amháin?

Eh ...

spk2

Aon díon amháin. Sin é mar a bhí acu!

Agus eh ... leanadar go léir a chéile.

Ach, is baolach ná fuil sé sin againn inniu.

spk1 spk2

[Gan dabht] gan dabht eh ... a Mhichíl, bhí an ceantar san ...

Ach ...

spk1

ar fad, comharsanacht Chorca Dhuibhne nach mór i ndáiríre ar fad a bhí ann, idir Liberty Street , Carew Street , agus eh ... na sráideanna san go léir

sibhse, ah ... muintir Chorca Dhuibhne, is mó a bhí ag maireachtaint timpeall an tsáipéil sin.

spk2

Agus, em ... ba mhaith a réitíodar lena chéile agus a chabhraíodar le chéile.

[Do chlois] ... do gheofá boladh gabáiste [% cabáiste] agus bagún gach aon tráthnóna Dé Sathairn ós gach aon tigh.

spk1 spk2

Agus trasna an bhóthair ón sáipéal ansan eh ... is dóigh liom go raibh [Dave] ... , Dave Ruiséal ag maireachtaint.

Dave ... Ruiséal. Dave Russell!

spk1

Sea.

spk2

Ó Dia linn!

Eh ... ba dhiail an fear Dave!

spk1 spk2

B'ea

Fear seoigh !

spk1 spk2

Mar sin ... cathain a dh'athraigh an saol ar fad? Nuair a bhogabhair amach, ab ea?

Bhuel, 'sé an rud ...

spk2

'sé an rud a thit amach,

an dtuigeann tú, bhí clann, ... , gan dabht phósadar.

phósas mé fhéin .

Eh ... bhí [an pó-] ... bhí ár bpósadh féin i Lady_Hope ... i naoi déag a caoga ...

eh eh ... agus bhí an áit lán do dhaoine.

Agus em ... an dtuigeann tú, nuair a dh'éirigh ár gclann suas ...

chuadar ar ollscoileanna agus [chuadar] ... fuaireadar beagán breise oiliúnacht.

spk1

Sea.

spk2

Agus ... gan dabht, nuair a thit sé sin amach fuaireadar poist níos fearr, an dtuigeann tú, ag obair ...

agus beadh níos mó airgead eh ... fé mar athá agaibh thiar! @=gáire.

spk1 spk2

Sea ...

Agus ...

spk1 spk2

Moladh 's buíochas le Dia .

Agus dh'imíodar ...

spk2

agus dh'imíodar amach ... fén dtuath, an dtuigeann tú?

spk1 spk2

Amach féna bruachbhailte.

Bhuel ...

spk2

bhuel, fé bhruach na cathrach, an dtuigeann tú?

spk1

Sea.

spk2

Agus cheannaíodar a dtigh féinig .

Tigh ná raibh aon bhaint acu leis an dá urlár,

an dtuigeann tú? Ní raibh ann acu ach aon urlár amháin.

spk1

Sea. Agus cad ina thaobh ná dh'fhanabhair timpeall Hungry Hill?

spk1

Bhí tithe bréatha agaibh ann,

agus eh sráideanna álainn agus [tithe] tithe gleoite ann.

spk2

Bhí tithe breátha. Choimeádaidís na tithe comh glan le scilling.

Go maithe Dia dhom é a rá!

spk1

Ach cad ina thaobh go dtréig na hÉireannaigh an áit?

spk2

Thréig na hÉireannaigh mar, an dtuigeann tú, nuair a dh'imigh a gclann uathu fuair na ... an seanadhream críonna ...

spk1

Hmm.

spk2

cosúil leis an Oileán, an áit go rugadh me .

Agus ní(or) bhféidir leo, is dócha ... na tithe (a) choimeád suas.

spk1

Sea.

spk2

Tá na tithe [sin anois] sin anois, a Helen, age muintir na Spáinn- eh ... Spáinnéaraigh.

spk1 spk2

Muintir Puerto Rico agus tíortha ó dheas.

Puerto Ricans ... Tá siad go léir tagtha isteach ansan, an dtuigeann tú, agus iad tógtha suas acu.

spk2

Agus gan dabht tá a sáipéal féin acu fhéinig chun dul.

Sa deireadh thiar thall, do theip ar an sáipéal

eh eh mar ní raibh na daoine ag dul ann!

spk1 spk2

Ní raibh> a dhóthain, ní raibh, ní raibh an pobal Éireannach fágtha ...

xxx

spk1 spk2

Níl fágtha ach dorn ana-bheag acu sa cheantar, nach ea?

Bhí sé ...

spk2 spk1

[Bhí sé] bhí sé, bhí sé diúgtha amach, an dtuigeann tú?

Hmm.

spk2

Mar eh ... is dóigh liom, ar deireadh thiar thall eh cúpla seachtain ó shin, ní raibh ach [aon aifreann amháin]

aon aifreann amháin, anois, i Lady_Hope_Church

tráthnóna Dé Sathairn. Is dian an t-athrú é sin.

spk1

Is mór an t-athrú é.

spk1 spk2

Bhí scoil ana-bhreá chomh maith ann, ná raibh, eh ... leis an sáipéal?

Bhí dhá scoil ann.

spk2

[Thóg scoil] ... thógadar scoil nua ann eh nuair a bhí mo chlann féin ag dul ar scoil,

agus chaithimid airgead a thabhairt dóibh chun cabhrú leothu [% leo].

spk1

Sea.

spk2

Ach fuaireamair oideachas maith, an dtuigeann tú, agus fuair an chlann oideachas maith.

spk1

Sea.

spk2

Agus ehm ... ba mhaith linn [gan amhras sin] ... gan dabht é sin a dhéanamh.

spk2 spk1

Eh ...

Is dócha go bpós bhformhór agaibh sa tsáipéal san eh ... ?

spk2

Huh, do phós

gach aon duine againn, mo chlann, [mo] mo dheartháracha ar fad.

Agus ... bhíodh pósaí móra againn an uair sin.

Bhíomair go mór i dteannta a chéile.

spk1 spk2

Bhíodh sibh ag bailiú an airgid chomh maith i rith an aifrinn

Sin an aithne a

spk2

Bhí ar [do] [do] do ghaolta ó bhaile thiar thall. Bheidís ag bailiú an airgid, agus muna dtabharfá cúpla dollair dóibh bhuailfidís sa láimh [leis an] leis an mbosca thu .

spk1 spk2

Hah

@=gáire

spk1 spk2

@=gáire. Bhí sé deacair

Bhuel sin, 'am baiste .

spk1

Ní dhéanfá an bheart!

spk2

Ní dhéanfá an bheart orthu. [Ní fhéadfá faic] ní fhéadfá faic a dhéanamh gan fhios dóibh.

spk1

Ach [is dócha] uh is dócha, a Mhaidhc, go raibh an sáipéal san ... ina chroílár don bpobal agaibh ansan tráth, is go raibh sé ana-thábhachtach .

spk1 spk2

Ansan a thagadh sibh le chéile Dé Sathairn is Dé Domhnaigh, agus gach aon ní eile.

Dé Domhnaigh is ...

spk2

Sin é an áit go mbuailimis le chéile,

agus go mbíodh na scéalta aniar ...

le rá againn. Agus an Ghaolainn ar siúl go blasta, ...

eh ... againn. Agus ansan bhímis ag caint ar chluichí peile, nó rud éigint a bheadh againn an tráthnóna, an dtuigeann tú thíos i xxx Park .

spk1

Sea.

spk2

Agus rudaí mar sin, an dtuigeann tú?

Aon scéal aniar,

agus conas mar tá age [% ag] an áit thiar,

agus ... ar chualaís é seo agus ar chualaís é siúd?

spk1

Ní raibh mórán ag imeacht i ngan fhios díbh thall!

spk2

Yeah .

spk1 spk2

Is dócha [go] go gciallaíonn so, a Mhaidhc, eh go b'shin é an buille deireanach is dócha uh do chuid mhaith dos na hÉireannaigh.

Bhuel [an dtuigeann tú ] ...

spk2

an dtuigeann tú eh [a Ell-] ... a Helen eh tá ... na sáipéil imithe síos anois sa tír seo. Tá siad imithe siar thiar agat féinig !

spk1

Tá.

spk2

Nuair a théim go dtí sáipéal Dhún Chaoin anois cuireann sé ag gol me !

Mh'anam [% Ar m'anam], níl éinne ann ach timpeall le deichniúr duine!

spk1

Sea.

spk2

Agus siad na seandaoine ar fad atá ann.

Eh na seanadhaoine .

spk1 spk2

Agus ... tá an cás céanna thall i Springfield . Creidim go bhfuil ... chúig cinn déag acu iata i Springfield [le] le bliain anuas, an bhfuil?

Sin é mar a dh'imigh, sin é mar a dh'imigh ...

spk2

[Tá] Tá, an dtuigeann tú eh

agus, níl na sagairt ann

agus muna bhfuil na sagairt ann uh ...?

Ní maith liom a rá, an dtuigeann tú, ná dhein cuid acu <aire mhaith a thabhairt>[?] dóibh féinig .

spk1

Go deimhin.

spk2

Go deimhin, ach ní raghaidh mé isteach ansan !

Chucu féin atá san !

spk1

[Ach] ach is dócha, a Mhaidhc, chomh maith, [tá] tá muintir na háite seo fós, cuid acu, i Hungry Hill ansan .

spk1 spk2

Braithfidh siad uathu go mór an sáipéal san a bheith imithe.

Ó braitheann siad.

spk2

[Bhí] [bhí] bhí oíche mhór acu istoíche Dé Sathairn seo caite nuair a dúnadh suas an áit.

Eh bhuaileadar go léir le chéile agus bhí party mór acu.

Agus chuala go raibh cuid acu ag gol.

spk1 spk2

Is dócha go raibh.

M'anam go raibh. Bhí.

spk1 spk2

[Tá] tá cathair Springfield fhéinig athraithe go mór le blianta, ná fuil?

Athraithe, tá ...

spk2

Tá!

spk1 spk2

Dífhostaíocht, agus gach aon rud eile

Sin é mar ...

spk2

Sin é an scéal age [% ag] Meirice, an dtuigeann tú é.

[Nach] nach bhfuil d'áit féin thiar, [féach] féach ar Dún Chaoin!

spk2 spk1

Nuair a théim siar, na tithe go léir athá ann agus gan éinne iontu.

Ach a ...

spk1

Ach maidir le Springfield abair,

tá an chathair sin (i)mithe síos ana-mhór, toisc [an] ...

spk1 spk2

na seanathionscail a bhí aiges na hÉireannaigh ansan, [an] an t-iarann agus [an] an rubber factory agus na háiteanna san go léir, táid sin ar fad imithe ...

[Tá sé sin] ...

spk2

tá an rubber factory anois díreach, ós] ó ó labhraís air, tá sé á leagadh anuas ... go talamh!

spk1

An b'ea?

spk2

An tseachtain seo.

Tosnaíodh air an tseachtain seo caite. Sa Rubber [Fisk], Fisk Rubber .

An áit go ndeineadh airgead mór, agus gur fágadh mórán allais ... ag obair ann.

Ó, bhí mórán do mhuintir eh Chorca Dhuibhne ag obair ann.

Dhún Chaoin, agus Baile an Fhirtéaraigh, agus muintir an Oileáin.

Dheineadar airgead mór ann.

[Ach] ach do thuilleadar é!

spk1

Thuilleadar é!

spk2

Ó, do dheineadar, indeed !

spk1

Agus [tá an] tá an tá an áit sin á leagadh anois?

spk2

Tá sé á leagadh anuas anois.

Sin é an rud athá siad a dhéanamh anois leis na seana ... factories a bhíodh anso acu.

Bhí m'athair anso cúpla uair.

[Cúpla ua- ... dhá uair a thug m'athair anso

ar an <Bus na>[?] ah Albany [railro-] railroad.

Ah níl sé sin ann!

[Tá] tá athrú mór tagtha ar an gceantar so ar fad.

Athraíonn an saol, agus athraíonn na daoine ina theannta.

spk1

Sin é agat é. Sin é agat é. Ah ... athrú saoil mór, ach go háirithe, an sáipéal san a bheith imithe.

spk2

Sea agus eh eh ... ní hé an chéad cheann é agus

ní haon tarna ceann é.

Tá cuid mhór acu ah ag dúnadh suas, ní foláir

lasmuigh don gcathair, an dtuigeann tú?

spk1 spk2

Sea,

Holyoak

spk2

agus eh Ludlow agus fiú amháin thíos i Hartford Connecticut .

Tá siad ag dúnadh suas. Feicim sa pháipéar é.

so@eng sin é mar atá an scéal.

spk1 spk2

Agus easpa sagairt a deir siad, is dócha, agus easpa airgid.

Easpa ...

spk2

Easpa sagairt, easpa airgid.

Ní raibh éinne chun ... an t-airgead a thabhairt dóibh. Níl éinne ag dul go dtí an sáipéal !

spk1

Cá dtagann sibh le chéile?

spk1 spk2

[Nó] nó an dtagann sibh le chéile a thuilleadh, nó cad a dhéanfaidh sibh?

Bhuel, anois [an áit] ...

spk2 spk1

an áit a bhuailimid le chéile anois eh i gcónaí, ná thuas an tarna tigh a bhí agam, an John Boyle O'Reilly Club.

Sea

spk1

Cogar, a Mhaidhc, gura míle míle maith agat.

spk2

Tá fáilte romhat!

Agus má bhíonn tú ag caint le Mícheál de Mórdha ...

spk1

Sea?

spk2

abair leis go bhfuilim im' beathach fós.

spk1

@=gáire. Ah ardfhear! uh !