spk1

Anois inné bhí mé ag caint le Bernie Ní Ghallchóir fán choinne chuid aiges na madaí a bhí tréigthe agus ar seachrán agus nach raibh cothú mar is ceart a thabhairt daofa agus a bhí ar fiáin ar fud an cheantair agus em na dreamanna a bhíonn ag déanamh obair dheonach i amharc ina ndiaidh agus obair iontach mhór a dhéanamh acu.

Ach de réir eolas a foilsíodh an tseachtain seo tá cuid mhór capaill a dtréigean ar fud Dhún na nGall fosta de bharr an chúlú eacnamaíochta, mar nach bhfuil an t-airgead ag na húinéirí lena gcoinneáil feasta.

Anois dúirt Charlie Keeley ó Roinn na Tréidlíachta Chomhairle Chondae Dhún na nGall go bhfuil fianaise de seo le feiceáil go soléir ó bhí an bhliain dhá mhíle agus a seacht ann.

Anois bhí blianta sa chondae seo nuair nach raibh beithígh ar bith ach le deich mbliana b'fhéidir cúig bliana déag nó mar sin anuas tá fás mór tágtha ar líon na mbeithíoch nó na gcapaill atá ins an chondae.

Anois ar dhuine acu sin a bhfuil baint aige le beithígh ná capaill le na blianta tá Micí <Magee> [?] as Baile an Teampaill in Fál Carrach. Ta Micí liom beo anseo sa stiúideó agus tá

spk1 spk2

fáilte mhór romhat a Mhicí.

Caidé mar atá tú?

spk1

Go maith. Mhicí, cá huair a thosaigh tusa ag coinneáil capall tú féin?

spk2

Bhuel, @=casacht thosaigh mé féin ag coinneáil capall thart fá cúig bliana déag ó shin, em, just cheannaigh mé ceann fá choinne caitheamh aimsire le, eh, marcaíocht suas and síos an bealach mór.

Agus eh, cara le do mo chuid fásadh, cheannaigh sé ceann ar an am céanna leis an Eddie Curran.

Agus san am sin, cha bheadh eh, cha, cha raibh siad ag cosnadh an oiread sin uilig like, bhí an bia saor go leor le ceannach agus <le díoladh> [?] agus achan rud mar sin, gheofá ar an bhaile ... mar a déarfá xxx gheofá ar an bhaile mhór, ar b'fhéidir míle punt ins an am sin.

spk2 spk1

Agus

Agus

spk1

Ansin, cá huair a thosaigh an fás seo le achan dhuine, ní achan duine ach cuid mhór mhór daoine ag fáil capaill agus ag ceannach capall, agus ..

spk2

Bhuel, creidim @=casacht xxx atá ráite Celtic Tiger em, nuair a tháinig an C- Celtic Ti- Tiger bhíodh níos mó airgead ag daoine le caitheamh agus shíl siad ansin oh just imeoidh mé anois agus ceannóidh mé beithíoch agus ceannóidh mé bosca agus an jeep agus achan rud agus eh ansin sin an t-am nuair a thosaigh siad ag éirí iontach eh iontach, iontach daor.

Agus b'fhéidir beithíoch a bhí ar díol thart fá céadta air, eh a bhí ar díol thart fá mílte air, agus ansin, eh ansin chaithfidh an stabla a bhí agat agus bhí achan, bhí achan rud ag na daoine. But anois eh, tá sin anois uilig ar shiúl,

agus eh, tá, tá daoine a thiocfadh leat a rá ag struggláil le coinneáil na beithígh seo cothaithe agus tá siad uilig ag streachailt amach ar an bhealach mhór agus tá a fhios agam mar i gcás anois cúpla uair anuraidh bhí cúpla seó tá a fhios agat ag dul ag um léim- léimteanna, <rointeanna> [?] mar sin agus b'fhéidir nár chuir ar ais, b'fhéidir go mbeadh capall nó beithíoch ceangailte le do bhosca - agus 'dé a bhí tú ag dul ag déanamh leis like?

D'fhéadfadh siad dul go na gardaí, yeah, ach ní <cha> [?] a dhath millteanach a thiocfadh leosan a dhéanamh, creidim go gcaithfeadh iad a thabhairt leat 'na bhaile ar ais. Bhí fear amháin mhothaigh mé, bhí sé ag coinneáil beithígh, agus bhí cúigéar nó sheisear aige, agus nuair a d'éirigh sé ar maidin, bhí seachtar eile istigh sa f- chuibhreann.

spk1

Dia dár sabháil. So@eng seo daoine nach raibh ábalta na beithígh a choinneáil níos mó, a bhí droch cho- a bhí barraíocht costais leo, so, thréig siad iad.

spk2

Thréig siad, bhuel, @=casacht bhí moll daoine ann cosúil le achan rud, eh, leis an Celtic Tiger bhí daoine ag meas go mbeidh siad ábalta em, eh, airgead eh a dheánamh eh ar na beithígh, agus, bhí airgead le déanamh iontu, but eh bhuel cuid mhór aige sin ag baint leis an síolradh a bhí ag déanamh xxx

cosúil leis, cuir i gcás, dá mbeadh am amháin bhí i gConamara agus bhí siad millteanach, millteanach daor, eh cúig, sé mhíle agus seacht míle agus ansin bhí an tIrish Drafting agus sin b'é na beithígh áitiúil agus bhí sin millteanach millteanach costasach, agus, cuid acu eh fá choinne déarfaimid an tIrish Draft, gheofá deontas!

Agus b'fhéidir trí, ceithre mhíle sa bhliain, agus chaithfeá [na] déarfaimid an passport agus achan rud a bhí agat agus siad a fháil chipeáilte sa mhúineal, cineál, eh, <ar ais> [?] nuair a bhí siad chipeáilte dá ngoidfeadh duine ar bith iad, eh, eh, a bheith abalta iad b'fhéidir iad a fháil like.

spk1

'Sea, a bheith ábalta tá mé ag déanamh bh- bh- cuntas a athrú

spk1 spk2

agus a xxx

Bhí,

spk2

cuntas a athrú, sea, @=casacht like, na, agus dá <mbeifeá> [?] ag dul go comortas ar bith leo, chaithfeá na na passports a bheith agat, le taispeánadh, now, tá a fhios agam féin, eh, uair nó beirt bhí mé in Baile Átha Cliath ag an RDS@L, agus em, chuaigh tú isteach agus tá an vet ansin agus caithfidh tú do passport agus, caithfidh achan rud a bheith mar is ceart

agus caithfidh tú na vet leis sin a dhéanamh, cha dtig leat just eh, duine ar bith sin a dhéanamh a bheith cosúil le d- do phassport féin like, tá pictiúr le bheith air 's achan rud air agus na marcanna uilig

spk2 spk1

agus tá sin...agus an aois agus achan rud

aois agus an...sea...anois

spk1

agus na na cinn seo atá tréigthe agus atá ar shiúl ar strae agus tá a bhfágáil, an bhfuil, 'bhfuil chip sa sa cluas acu sin nach bhfuil cuntas nó marc ar bith coinnithe orthu sin?

spk2

Bhuel, @=casacht, is rud a xxx ansin déarfainn nach bhfuil an chuid is mó acu sin, <now> [?] tá cosúil le achan rud má tá beithíoch maith agat, eh, tá furasta go leor fáil réitithe dó, agus má tá déarfaimid droch-cheann, chan, chan rud go bhfuil an beithíoch olc ann n- n- nó an bhfuil eh airgead ar bith ann, caithfidh daoine ar shiúl iad, agus

spk1 spk2

Sin muna bhfuil siad abalta cothú ceart a thabhairt daofa

Níl siad abalta an cothú ceart a thabhairt daofa

spk2

Like cosúil le beithíoch anois, duine ar bith, déarfaimid, eh, go háirithe in am seo de bhliain,

spk2 spk1

eh, bhí droch-gheimhreadh agat mar atá a fhios agat, em,

Sea...

spk2

beithígh amuigh 's b'fhéidir daoine cha raibh féar acu agus caithfidh tú f-, eh, b'fhéidir trí bhale féar ó tá beithíoch amháin sa tseachtain nó nó sin bale silage

agus mar a dtabhair tú barraíocht ansin daofa a raibh <tú uile> [?], má tá beithíoch abair istigh ins an stábla , agus mar a dtabhair tú barraíocht dó, thig leo aicíd eile cosúil le eh laminitis agus sin <aiceann> [?] millteanach, nuair atá an, a- gheobhaidh siad níos mó den ama b'fhéidir amuigh ar féar glas sa tsamhradh, agus na, na ponies bheaga, an chuid is mó acu gheobhadsa, agus uh iad sa crúb bog

spk1

'Sea

spk2

Agus titfidh cnámh amach fríd na cnámha a chuireann siad an <piddle bone> [?] air agus nuair a tharla sin, shílfeá xxx fá choinne a Áine go gcaithfidh tú an beithíoch a chur síos

spk1 spk2

Cur síos, oh, sin millteanach, agus a tarlaíonn ... agus

Sea. Mm-hmm. @=casacht

spk1

So, an méid sin ag tarlú daofa seo: cé mhéad a chosnódh sé obair ar an mheán, a bheith aici, beithíoch a choinneáil sa bhliain?

spk2

Bhuel, braitheann sin cuid mhór, cuir i gcás anois, má tá do talamh féin agat, <like> [?] xxx Mar tá do talamh féin agat xxx ag cosnadh airgead nach caithfidh tú leas agus rudaí a chur air, but,

abair anois ... bhí fear ag insint domhsa am amháin, go raibh sé thart fá cosnóidh fiche euro sa tseachtain beithíoch a choinneáil go maith.

Now, cosúil leis na daoine seo déarfaimid a bhíos, eh, ag ceannach beithíoch, agus bhí sé istigh in stábla acu, mar a deirfeadh siad uh livery air, bhí sin ag díol céad euro sa tseachtaine -

sin just fa choinne an beithíoch a choinneáil cothaithe, eh <déan> [?] siad é a ghlanadh amach 's achan rud, agus níl sin ag, níl baint ar bith aige sin leis na vets ansin, ansin caithfidh tú dose a thabhairt daofa, eh, cupla uaire sa bhliain, agus thig leat beithígh tá siad iontach tógtha do péistí

agus tá siad crua go leor choinneáil na beithígh cothaithe, ach má tá tú ag coinneáil na péistí cothaithe fosta,

spk1 spk2

@=gaire 'Sea, sin scéal eile! Uh-huh.

y'know, <gnó> [?] eile go raibh ar sin

spk2

agus eh...agus sin beithíoch atá sláinte mhaith aige, but má tá droch-shláinte ansin ag achan ama, b'fhéidir gheofá an vet amach, go gcosnódh sin seasca nó seachtó euro duit like

spk1 spk2

So tá tú ag caint, a Mhicí, an bhfuil, ar xxx maith mílte sa bhliain? ...B'fhéidir cúig mhíle go dtí

xxx maith mílte sa bhliain like, you know ... Ah bhuel, cha cha bheadh sin oiread sin like you know

spk2

cosúil leis, braitheann sé cuid mhór ar an bheithíoch Déarfaimis má tá beithíoch agat atá ag dul don comortas - bheadh an beithíoch sin ag cosnadh go maith b'fhéidir trí mhíle do bia a choinneáilt like, you know, ar a ar a ar a chuid is lú, like, b'fhéidir achan comórtas dá rachfá chuige, go gcosnódh sin thart fá céad euro.

spk1 spk2

'Sea

[You know] you know ar an oiread is lú

spk2

Agus ansin b'fhéidir eh é a choinneáil cothaithe, agus na vets, agus achan rud mar sin

spk1 spk2

Agus ansin an jeep le é a thabhairt...agus an bosca ansin le...@=gaire

Agus an jeep le é - bhuel sin scéal eile ansin - agus an bosca - tá a fhios agam féin, tá an bosca eh

spk2

chosnódh bosca eh measartha thart fá eh ... trí, cúig mhíle duit - agus ansin tá daoine agus tá lorries mhór acu