spk1

Em an dtugann tú féin mórán athrú faoi deara a Sheáin,

sa chineál caitheamh aimsire a bíonns ag daoine i gcoitinne anois?

...em sa Ghaeltacht?

..abair bíonn bingo ar siúl agus

caidé eile a bíonns acu dáiríribh?

spk1 spk2

Bhfuil xxx

Damhsaí agus sin

spk2

eh sin dá bhfuil de chaitheamh aimsire [ag] eh ag na

daoine... méanaosta agus aosta agus dáiríribh

mar tá a fhios agat tá na hallaí lán acu

[ag] ag an Bhingo

agus sílim féin ar dhóigh gur rud maith atá ann.

Nó tá daoine ag éirí amach as na tithe nár bhog amach leis na blianta

agus tá sé a dtabhairt i gcionn a chéile

agus chímse iad ag caint is ag comhrá le chéile

agus tógann sé cian daofa mar a déarfá

oíche nó dhó sa tseachtain a éirí amach.

Ach i dtaca leis na daoine óga de mar tá a fhios agat

eh, tá, níl aon oíche sa bhliain

nach bhfuil damhsaí thart in sa cheantar agus mura bhfuil sé sa cheantar s'acu féin

bhuel tá an t-airgead fairsing acu agus bhéarfaidh siad leofa gluaisteán ná

minibus ná rud inteacht agus imeochaidh siad leo amach as an cheantar ar fad.

Agus níl díobháil ar bith caitheamh aimsire eh orthusan.

spk1

An n-imrítear cártaí anois ar chóir ar bith?

spk2

Bhuel ba ghnách sa eh in sa Gheimhreadh, ó seo amach anois,

[beidh] beidh, beifear ag imirt chártaí in sna ceantracha seo.

Eh i bhfad roimhe an Nollaig, cur i gcás, tosóidh [% toiseochaidh] siad a dh'imirt

turcaí agus géacha agus éanlaith agus

b'fhéidir caora agus mar sin.

agus eh... bíonn cluichí eile ag cuid acu fosta, an dtuigeann tú, 'sé sin anois an cluiche coitianta in sa Ghaeltacht

cluiche cúig fichead

mar deir siad, ach [bíonn] bíonn daoine áirid ansin a bíonns [% bíos] ag imirt solo agus na cluichí seo eile

chomh maith i rith an Gheimhridh.

spk1

...Eh ní, níor thug tú faoi deara mórán athrú ar an chineál sin cluiche

le do linn féin?

spk2

Bhuel eh níl [níl], tá [tá] an oiread seo athraithe air

eh...ní- níl, eh, ag imirt an chluiche é féin,

níl [níl] eh f an foclóir

chomh leitheadach, cur i gcás, is a bhí sé ag na seandaoine,

agus em

na leaganacha cainte, cur i gcás, a bhí ag baint leis an chluiche cúig fichead.

Eh d'imigh mise amach mé féin Geimhreadh amháin,

agus d'imir mé achan oíche, chóir a bheith, ar feadh an Gheimhridh áit ar bith sa Ghaeltacht a raibh imirt chártaí.

agus bhí leabhar nótaí liom i mo phóca,

agus abairt ná leagan cainte nó

rud ar bith aistíoch a chuala mé in imirt an chluiche, scríobh mé síos é agus cuireadh an t-alt sin i gcló

in [in] sa Bhéaloideas ina dhiaidh sin agus bhí iontas an domhan ar dhaoine,

an [an] méid rudaí a bhí ag baint [le] [le] le cluiche cúig fichead, an dtuigeann tú, agus rudaí an-suimiúla.

Eh bhí [bhí] foilsiú déanta ansin ar shamlaíocht,

eh [eh] na ssandaoine ag bhí ag imirt an chluiche go h-an mhinic.

Cur i gcás rud [cuir] mar seo a bhéar ar an t-aon muileata anois, bhéarfadh siad súil na muice ar aon muileata agus ní

Aaibh a fhios agamsa i riamh go raibh cosúlacht ar bith idir súil muice agus aon muileata.

ach rinne mé scrúdú ar na gnéithe agus chonaic mé má amharcann tú go géar

ar mhuic giota uait

agus í ag coimhéad ort, go bhfuil dáiríribh cosúlacht idir súil muice

agus aon muileata.

spk1

's ea.

spk2

Agus mórán rudaí eile c- c- cosúil le

deich triuf agus [deich] deich spéireata, an dtuigeann tú, cártaí gan mhaith go minic ah ag

eh [eh] i gcluiche cúig fichead

cur i gcás, mar a déarfá, a ligfeadh síos thú in sa chluiche

agus tá eh tá fhear thiar sa bhaile i dTeilleann

bhéarann na cearrbhaigh <scraith ar lagaí> [?] ar deich muileata

'sé sin <áit bhog, scraith loinge, scraith ar lagaí> [?] , a dtuigeann tú agus cuirtear sin i gcomórtas

le deich spéir nó deich triuf, an dtuigeann tú?

Agus anseo, in sa cheantar seo thug mé fá deara gurb é an t-ainm a bhí air, acu air, naprún an ghabha,

nuair a [nuair a] ba ghnáth leis an ghabha

a bheith ag obair, an dtuigeann tú, [bhíodh] bhíodh

súiche agus salachar ar a phráiscín a chaithfeadh sé go minic

mar tá a fhios agat, giota de shac agus bhíodh sé clúdaithe le gual nó le

le súiche agus cuirtear, chuir [chuir], chuifeadh siad anseo i gcomórtas

an [an] [an] [an] deich <sruth> [?] deich spád le naprún an ghabha, agus mar sin de fríd [fríd] an chluiche bhí sé iontach suimiúil.

spk1

Yeah, ach is dócha gur fíor á rá, a Sheáin, nach bhfuil an saibhreas cainte ag an mhuintir óg anois ar chor ar

spk1 spk2

bith eh [eh]

Oh níl ar chor ar bith

spk1

Rud ar bith dáiríre ...

spk2

'sé ['sé] ['sé] sin ceann de na rudaí amháin atá ag imeacht eh [eh] as na canúintí uilig, 'sé sin saibhreas foclóra.

Tá cuimhne agamsa nuair a bhí mé ag obair i dToraigh, cur i gcás,

níl aon fhocal dá dheich gcinn agus fiche

nach raibh ag séaniascaire de Thoraigh, de chuid Thoraigh ag baint le cineál áirid fharraige, an dtuigeann tú?

Anois tá na focla sin caillte ag an mhuintir óga uilig.

Agus, cur i gcás, rud chomh simplí le cliabh eh [eh] a n-iompraíonn daoine móin ann.

Bhí [bhí] mórán eh rudaí ag baint leis, [le] le, leis an chliabh sin, bhí sáiteáin ann agus bhí camógaí ann agus bhí <crualacht> [?] ann agus bhí <cor> [?] ann

agus mar sin de in sa chliabh, agus níl ann ach rud simplí, agus tá sin uilig ar shiúl anois. Dá gcuirteá ceist ar pháiste scoile cá hainm atá ar siúd agus cá hainm atá ar seo,

níl siad ábalta dáiríribh eh á [á] inse duit, sin rud atá tarla, agus ar ndóighe in sa ghnáth chanúint tá cuid mhór focla Béarla

ag teacht isteach in áit na bhfocal seo, agus go minic tá na focla Gaeilge acu,

ach tá siad ró-fhalsa lena n-úsáid in sa n-áit cheart.

spk1

Seán Ó hEochaidh ó Ghort_an_Choirce.