AD

Ferial

AT

CS

AC

AU

AI/AB/AR/FA/CM

Remarks

679

K.uii.

Kl.

Kl.

 

Kl. AD.dc.lxx.uiii.

 

CS - O’Flaherty 679

   

Q. Failbe

Q. Failbe

ffealvy d.

678.1

R:143.3, 144.1, F:74, I:678

 
   

Cendfaeladh p.

Cendfaeladh q.

Cleaufoile d.

678.2

B:214

 
   

C. Findsnechta

C. Finnachta

 

678.3

R:144.3, F:75

 
   

D. Nechtain

D. Nectain

 

678.4

R:144.2

 
         

678.5 Domnall m.

   
           

F:76 Fianamail r.

 

680

K.i.

Kl.

Kl.

 

Kl. AD.dc.lxx.ix.

   
   

Colman p.

Colman q.

Colman d.

679.1

R:143.4, 144.4, F:77, I:679.2

 
   

Cathal m.

     

I:679.1

AT re-sequence

   

Guin Fianamla

Guin Fianamlo

Finnawla kl.

679.2

R:144.5, F:117

 
     

Cathal m.

Cahall d.

679.3

B:215

AU, CS & AC agree

   

B. Saxonum

C. Saxonum

B. Saxons

679.4

   
         

679.5 Ob. Duin Baitte

   
         

679.6 Dunchad i.

   
   

M. Maele Fothartaigh

M. Maelfothartaigh

 

679.7

R:137.2

 
   

Bran R. Laigen

         
   

C. Badbghna

C. Bodhbhghnu

 

679.8

   
   

Lepra grauissima

Lepre grauissima

Great leprosie

679.9

   
           

F:118 Bran r.

 

681

K.iii.

Kl. - p. 166

Kl. - p. 106

p. 109

Kl. AD.dc.lxxx.

 

CS - O’Flaherty 681

   

Comb. Dun Ceithirn

Comb. Dún Cethirn

 

680.1

F:78

 
     

Ciár Duibrea q

     

CS re-seq.

   

C. Blái slebe

C. Blai Slebe

 

680.2

F:79, I:680

 
   

B. Conaill

I. Conaill

Connell d.

680.3

   
   

B. Sechnusaigh

I. Sechnusaigh

Seachnassach d.

680.4

   
   

Ciar Duibre q.

     

R:144.6, F:80, I:681.2

 
         

680.5 Ob. Duin Foither

   

682

K.iiii.

Kl.

Kl.

 

Kl. AD.dc.lxxx.i.

   
   

Guin Cindfaeladh

I. Cindfaoladh

Cinnfoyle d.

681.1

F:81, I:681.1

 
   

Dunchad R. an.

       

AT dupl. cf AD 683

   

C. Ruatha Moire

C. Ratha móire

B. Rathmore

681.2

F:82

 
   

Ob. Suibne

   

681.3

F:83, I:681.3

 
   

Orcades deletae

   

681.4

   
   

Iust[in]ianus exul

 

Justinian banished

 

F:146

Duplicate imperial series

   

[.iiiim.dcl.xi.]

         

683

K.u.

Kl.

Kl.

 

Kl. AD.dc.lxxx.ii.

   
   

Leo r.iii.

 

Leo r.

 

F:147

Duplicate imperial series

   

P. Sergius

         
   

Dunchad i.

Dunchadh i.

 

682.1

F:84

 
   

Feargal Aidhne R.

         
   

C. Coraind

B. Coraind

 

682.2

F:86

 
         

682.3 Ob. Duin Att

   
   

Mortalitaitis puer.

Mortalitatis puer.

Mortality children

682.4

F:87, I:682.2

 
   

D. Airmedhaigh

D.Airmedhaigh

 

682.5

R:145.2, F:88

 
   

Colman q.

Colman q.

Colman d.

 

R:145.1

 
           

F:85 Adhamhnan ob.

 

684

K.ui.

Kl. - p. 168

Kl. p. 106

p. 109

Kl. AD.dc.lxxx.iii.

 

CS - O’Flaherty 683

   

Mortaili[ta]s paruol.

Mortalitas paruul.

 

683.1

F:89, I:683.2

 
   

M. Maine

M. Maine

Manie d.

683.2

R:146.1

 
         

683.3 M. Con Coluim

   
   

C. Caisil Findbairr

B. Caisil Findbairr

 

683.4

   
   

Loch n-Eachach

Loch nEchach

Loaghneaagh

 

R:146.2, B:216

 

685

K.i.

Kl.

Kl.

 

Kl. AD.dc.lxxx.iiii.

 

CS - O’Flaherty 684

   

Uentus magn. & t.m.

Uentus magn & t.m.

Great winde & e.q.

684.1

   
   

Saxones uasterunt

Saxones uastauerunt

Saxons wasted

684.2

R:147, F:90

 
   

M. Conaill

M. Conaill

 

684.3

   
   

M. Bresail

M. Bressail

 

684.3

   
   

[.iiiim.dc.lxuiii.]

         
           

F:102 Constant. m.

 

686

K.ii.

[K.]

Kl.

 

Kl. AD.dc.lxxx.u.

 

AT omits kal.; CS - O’Flaherty 685

   

Tiberius r.[uii]

       

Duplicate imperial series

   

Gisulphus uastauit.

         
   

C. Duín Nechtan

   

685.1

F:96, I:685

 
   

Tolarg ob.

   

685.2

   
   

Domnoll do thoitim

Domnall do tuitim

Danell Breack d.

685.2

F:91

 
   

I. Rotechtaig

I. Roteachtaigh

 

685.3

   
   

M. Banbain

   

685.4

F:92

 
   

Forcron q.

Forcron q.

Foriron d.

     
           

F:97 Etheldride

 

687

K.iii.

Kl. - p. 170

Kl. - p. 108

p. 110

Kl. AD.dc.lxxx.ui.

   
   

I. Feradhaig

I. Feradhaigh

 

686.1

   
   

Q. Chumaighanocc

Q. Documachonocc

 

686.2

R:148.1, F:93

 
   

D. Roseni

D. Roistene

 

686.3

R:148.2, F:94, I:686

 
   

M. Oseni

M. Ossene

 

686.4

R:148.3

 
   

Adomnanus capt. lx

Adomnanus capt.

Adawnanus 60 capt.

686.5

R:148.4, F:95

cf AD 689

688

K.iiii.

Kl. - p. 170

Kl. - p. 108

p. 110

Kl. AD.dc.lxxx.uii.

 

CS - O’Flaherty 687

   

Q. Séigíne

Q. Segni

Segne d.

687.1

R:149.1, F:99, I:687

 
   

Occ. Canonn

Occ. Canoinn

Canon ent. religion

687.2

F:101

AC corrupt

   

Finnachta suscepit

Finnachda suscepit

 

687.3

   
   

C. Imleacha

C. Imlecha

 

687.4

R:149.2, F:98

 
           

F:100 Cuthbertus

 

689

K.ui.

Kl.

Kl.

 

Kl. AD.dc.lxxx.uiii.

 

CS - O’Flaherty 688

   

Finnachta reuertitur

Findachda reuertitur

Fynsneaghty returns

688.2

R:150.2

 
   

Iohannes ob.

Iolan ob.

 

688.1

R:150.1

 
   

I. Diarmuda

I. Diarmada

 

688.3

R:150.3, F:103, I:688.2

CS - O’Flaherty 689

   

M. Cathasaigh

M. Cathusaigh

Cahasagh d.

688.4

   
         

688.5 Ob. Do-Cinni

   
         

688.7 M. Maele Duin

   
   

Opscurata solis

Obscurata solis

 

688.8

 

Solar eclipse 3 July 688

   

Adamnanus capt.

     

R:150.4

AT dupl. cf AD 687

     

ffearagh d.

 

688.6 M. Feradaigh

   

690

K.uii.

Kl.

Kl.

 

Kl. AD.dc.lxxx.ix.

   
   

Congal ... ii.

Congal ...ii.

Congall ...dd.

689.1

F:106, 110, I:690

 
   

Beda fecit librum

Beda fecit librum

   

R:151.4

 
   

Nectlecc m.

Nectligh m.

       
         

689.2 C. Airdd Machae

R:151.2

 
         

689.3 M. Finguire

   
   

Da Beoóc q.

   

689.4

R:151.3, F:104, I:689

 
   

Bran R. m.

Bran R. m.

Bran K. d.

 

R:151.1

nb AT/CS/AC duplicate of AD 693

   

Iust[in]ianus r. x

   

689.5

F:107, C:563

EB AD 685 - first imperial series

   

Gnathnad d.

 

Gnahnat d.

 

R:151.5, F:105

 
   

Cellach r. an.

         

691

K.i.

Kl. - p. 171

Kl. - p. 110

p. 110

Kl. AD.dc.xc.

 

CS - O’Flaherty 690

   

Cronan ob.

Cronan m.

Cornan d.

690.1

R:152.1, F:108

 
   

Teodorus q.

Teodorus q.

Theodorus d.

690.2

R:152.2

 
         

690.3 Dal Riati

   
   

Fidchellach m.

Fidhghellach m.

Fihallagh d.

690.4

F:109

 

692

K.ii.

Kl.

Kl.

 

Kl. AD.dc.xc.i.

 

CS - O’Flaherty 691/2

   

Adomnanus pergit

Adamnanus pergit

 

691.1

R:153.1, B:217, F:111

 
         

691.2 Concadh m.

   
         

691.3 Ferghus ob.

F:112

 
         

691.4 I. Maele Ditraibh

   
   

Luna sanguineum

Luna sanguineum

Moone sanguine

691.5

 

Lunar eclipse 11 Nov. 691

         

691.6 Ob. Duin Deruae

   

693

K.iiii.

Kl.

Kl.

 

Kl. AD.dc.xc.ii.

   
   

Iustinianus r.

     

R:153.2

Duplicate imperial series, cf AD 690

   

Bruidhe m.

   

692.1

F:115, I:691.2

 
   

M. Dirath

M. Dirath

Dyrath d.

692.2

R:153.3

 
   

M. Bran R.

M. Bran R.

K. Brand

692.2

R:153.3

nb. duplicate at AD 690

         

692.3 Ceallach m

   
   

C. Faelchur

C. Faelchar

 

692.4

F:113, 123

 
         

692.5 I. Ainfthech

   
         

692.6 M. Doergairt

   
     

C. Panteae

Pantha B.

692.7

   
       

B. ffoylchor

   

AC re-sequence

   

Cith fearthana [fola]

Pluuia sanguinea

Raigned blood

     
           

F:114 G. Cinnfaoladh

 
           

F:116 Boroma

 

694

K.u.

Kl.

Kl.

 

Kl. AD.dc.xc.iii.

   
   

Cronan Becc testail

Cronan Bec ob.

Cronan Beag

693.1

R:154.1, F:120, I:693

 
         

693.2 Becc Fola q.

   
         

693.3 I. Cerbaill

F:122

 
         

693.4. Ob. Duin Fother

   
         

693.5 M. Fercair

   
   

Domnall m.

   

693.6

   
         

693.7 Huidremi q.

   
   

B. Cronain Bailne

Ob. Cronáin Balni

 

693.8

R:154.2