AD

Ferial

AT

CS

AC

AU

AI/AB/AR/FA/CM

Remarks

695

K.ui.

Kl.

Kl.

 

Kl. AD.dc.xc.iiii.

 

CS - O’Flaherty 695

 

 

C. Grellaigh

I. Greallaigh

[B.] Greallaghtollye

694.1

R:155.1, B:218.1, F:124

 

 

 

Q. Mind Bairind

Q. Mínnbairend

Mynn Beaíreann d.

694.3

R:155.2, F:126

 

 

 

M. Taidhg

 

 

694.2

F:125

 

 

 

Loíngseach r.

Loingsech r.

Loyngseach r.

695.7

R:155.3, B:218.2, F:129

 

 

 

 

 

 

694.4 Gaimide d.

F:127

 

 

 

 

 

 

694.5 M. Brain

F:128, 160

 

 

 

 

 

 

694.6Tomnat m.

 

 

 

 

 

 

 

694.7 M. Conaill

 

 

696

K.uii.

Kl.

Kl.

 

Kl. AD.dc.xc.u.

 

CS - O’Flaherty 696

 

 

I. [Domnaill]

I. Domnaill

 

695.1

 

 

 

 

Findghaine m.

Finnguine m.

Fingvyne d.

695.2

F:130

 

 

 

Ailill m. Con

 

 

 

 

 

 

 

Feargal m.

Fergal m.

 

695.3

F:131

 

 

 

Lochene Mend i.

Lochene Menn i.

Lochne meann d.

695.4

F:133

 

 

 

Cumeni p.

 

Comyne d.

695.5

F:134

 

 

 

Congalach m.

Congalach m.

 

695.6

F:132

 

 

 

Muiredhach R.

 

 

 

 

 

697

K.ii.

Kl. - p. 175

Kl. - p. 112

p. 111

Kl. AD.dc.xc.ui.

 

CS - O’Flaherty 697

 

 

Tarachin scriss

 

 

696.1

R:156.3

 

 

 

Fearcar Fota m.

 

 

696.2

R:156.4

 

 

 

Adhomnan lecsa

Adamnanus legem

 

696.3

R:156.1, F:135

 

 

 

Imairec Crannchae

 

 

696.6

R:156.2, F:139

 

 

 

Moling Luachra d.

Moling Luachra d.

Moling lwachra d.

696.9

R:156.6, B:219, F:137

 

 

 

Campum Murthemne

 

Lands Morheyvne

696.10

R:156.5, F:140

 

 

 

 

 

 

696.4 Echu iug.

 

 

 

 

 

 

 

696.5 Mael Fothartaigh

F:138

 

 

 

 

 

 

696.7 B. Uilcon

 

 

 

 

 

 

 

696.8. Ecomras iug.

 

 

 

 

 

 

 

696.11 Cassan q.

F:136

 

 

 

 

 

 

696.12 Iug. Con Cobho

 

 

698

K.iii.

Kl.

Kl.

 

Kl. AD.dc.xc.uii.

 

CS - O’Flaherty 698

 

 

C. Fernmuigh

C. Fernmaigh

 

697.1

F:142

 

 

 

C. Saxones

 

B. Saxons

697.2

 

 

 

 

M. Forandan

M. Forannáin

 

697.5

R:157.2, F:141

 

 

 

 

 

 

697.3 C. Duin Onlaigh

 

 

 

 

 

 

 

697.4 Exp. Ainfcellaig

 

 

 

 

 

 

 

697.6 M. Muirgiusa

F:145

 

699

K.iiii.

Kl.

Kl.

 

Kl. AD.dc.xc.uiii.

 

 

 

 

Philipicus r.

Pilipus [r.]

Phillippicus r.

 

 

Duplicate imperial series, nb CS entry

 

 

Bouina straghes

 

Morren cowes Eng.

698.1

 

 

 

 

 

 

 

698.2 B. Fiannamla

F:144

 

 

 

 

 

 

698.3 Tarain pergit

 

 

 

 

 

 

 

 

R:157.3 Aod Aired

 

700

K.u.

Kl.

Kl.

 

Kl. AD.dc.xc.uiiii.

 

 

 

 

Accensa bouina

Accensa bouina

Morren cowes Irl.

699.1

F:143

 

 

 

Q. Aedha

Q. Aedha

Hugh d.

699.2

F:148

 

 

 

Fianamail i.

 

 

699.4

F:149

 

 

 

Anrothan pergit

 

 

699.5

 

 

 

 

 

Sicc mor

 

 

R:157.1 Leac oigre

CS - O’Flaherty 699

 

 

 

Fland Cindfaoladh i.

 

 

 

 

 

 

Fames et pestil.

Fames et pestil.

Famyne & scarcity

699.6

 

 

 

 

Fland R. [m.]

Fland R. i.

 

699.7

 

 

 

 

Colman ob.

 

 

 

 

 

 

 

Conall R.m.

Conall R. m.

Conell K. d.

 

 

 

 

 

 

 

 

699.3

 

 

 

 

[.iiiim.dc.lxxui.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F:150 Adhamhnan

 

701

K.uii.

Kl. - p. 177

Kl. - p. 112

p. 111

Kl. AD.dcc.

 

CS - O’Flaherty 700

 

 

Anatasius r. iii

 

Anastasius r.

 

C:568

Original imperial series - Anastasius substituted for Leo.

 

 

Philipicum captum

 

Captive Phillipus

 

 

Duplicate imperial series

 

 

Luidbrandus R.

 

 

 

 

 

 

 

Ecberctus

 

 

 

 

 

 

 

Bouina mortalitas

 

 

700.1

 

 

 

 

Colman m.

 

 

700.2

 

 

 

 

Ailill m. Con R.

Oilill m. Con m.

Aillill K. d.

700.3

F:152

 

 

 

Conall m.

Conall m.

 

 

 

 

 

 

Occ. Neill m Cernaigh

 

 

 

 

 

 

 

Cormac R. Muman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700.4 Feidelmidh m.

F:151

 

 

 

 

 

 

700.5 Iug. Aedho

 

 

 

 

 

 

 

700.6 Aedh m. Dluthaig

 

 

 

 

 

 

 

700.7 Imbairecc

 

 

 

 

 

 

 

700.8 D. Dun Onlaigh

 

 

 

 

 

 

 

700.9 Iug. Cathboth

 

 

 

 

 

 

 

700.10 Conall m.

 

 

 

 

 

 

 

700.11 Occ. Neill

F:153

 

702

K.i.

Kl. - p. 177

Kl. - p. 114

p. 111

Kl. AD.dcc.i.

 

CS - O’Flaherty 701

 

 

Muiredhach do ég

Muiredach m.

Moriegh d.

701.1

B:220

 

 

 

hIrgalach i.

Irgalach i.

Irgaliagh sl.

701.2

F:156

 

 

 

Faeldobar d.

 

ffeldova d.

701.3

F:154

 

 

 

 

 

 

701.4 Maccnia m.

 

 

 

 

 

 

 

701.5 Tiberius r.uii.

F:155, C:571

Original imperial series

703

K.ii.

Kl.

Kl.

 

Kl. AD.dcc.ii.

 

 

 

 

C. Campi Cuilind

C. Maighe Cuilinn

B. Moygullyn

702.1

F:159

 

 

 

C. Coraínd

C. Corainn

B. Corann

702.2

B:221, F:158

CS Id. Iul. Sab.implies AD 703

 

 

Colman Findbairr m.

 

 

702.3

F:157

CS - O’Flaherty 704

 

 

Aillean daingean

 

 

702.4

 

 

 

 

 

 

 

702.5 Fergussan m.

 

 

 

 

 

 

 

702.6 Ob. Rithe

 

 

 

 

[.iiiim.dc.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F:166 Cel. An Casg

FA p.55-9 on Easter

 

 

 

 

 

 

F:170Anastasius pell.

 

704

K.iii.

Kl.

Kl.

 

Kl. AD.dcc.iii.

 

 

 

 

Theodosius r.i.

 

 

 

 

Duplicate imperial series

 

 

Straighés Dail Riada

Strages Dailriada

 

703.1

 

 

 

 

Adamnanus p.

Adomnanus q.

Adawnanus d.

703.2

F:167

 

 

 

Altfrith m. Ossi fuit

 

Alfrith s. Ossve d.

703.3

F:165

nb CS omits Aldfrid’s death

 

 

[B.] Ceallach Cual.

B. Ceallach Culánd

 

703.4

F:164

 

 

 

 

 

 

703.5

 

 

 

 

[.iiii.m.dc.lxxxuiii.]

 

 

 

 

 

705

K.u.

Kl.

Kl.

 

Kl. AD.dcc.iiii.

 

 

 

 

Leo r. ix.

 

Leo P. r.

 

F:174

Duplicate imperial series ends

 

 

Saraceni

 

 

 

 

 

 

 

Luidbrandus R.

 

 

 

 

 

 

 

Cursu Ebreica

 

 

 

 

 

 

 

Ceannfaeladh d.

 

 

704.1

 

 

 

 

C. Corcomruadh

B. Corcumruáidh

 

704.2

 

 

 

 

Cellach R. ob.

Ceallach R. ob.

 

704.3

B:222

 

 

 

Congal Fergusa r.

Congal Fergusa r.

Congall r.

704.5

 

 

 

 

 

 

 

704.4 Iug. Conamlo

 

 

706

K.ui.

Kl.

Kl.

 

Kl. AD.dcc.u.

 

AC lacuna starts; CS O’Fl 705

 

 

Da Chonda p.

Daconna p.

 

705.1

 

 

 

 

Bruide Derile m.

 

 

705.2

 

 

 

 

Concobar Maili [m.]

Concupar Maeil. m.

 

705.3

 

 

 

 

Fland Febla m.

Flann Feabla q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

705.4 Cellan ob.

 

 

707

K.uii.

Kl. - p. 180

Kl. - p. 116

 

Kl. AD.dcc.ui.

 

CS - O’Flaherty 706

 

 

Conodur Fabuir ob.

Conodar Fabair ob.

 

706.1

 

 

 

 

Indrechtach R. m.

Occ. Indreachdaigh

 

706.2

 

 

 

 

Feargal occ.

Fergal occ.

 

706.2

 

 

 

 

Coibdeanach q.

Coibdenach q.

 

706.4

 

 

 

 

Sloigedh Congail

 

 

706.8

 

 

 

 

Dunchadh Iae

 

 

706.9

 

 

 

 

 

 

 

706.3 Bec n. Duncadho

 

 

 

 

 

 

 

706.5 Duo terrimotus

 

 

 

 

 

 

 

706.6 Bachall Beicce

 

 

 

 

 

 

 

706.7 M. Colmain

 

 

708

K.i.

Kl.

Kl.

 

Kl. AD.dcc.uii.

 

CS - O’Flaherty 707

 

 

Cu Cuarain do guin

Cucuarain i.

 

707.1

 

 

 

 

Fiachra Dungaile

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo ár mor

 

707.2

 

 

 

 

 

 

 

707.3

 

 

709

K.iii.

Kl.

Kl.

 

Kl. AD.dcc.uiii.

 

 

 

 

C. Campo Elní

C. Maighe Ele

 

708.1

 

 

 

 

C. Segsa

 

 

708.2

 

 

 

 

Mael doborchon p.

Maéldobarcon q.

 

708.3

 

CS - O’Flaherty 708

 

 

Pestis bacach

Pestis baccach

 

708.5

 

 

 

 

 

 

 

708.4 B. Orcaibh

 

 

 

 

 

 

 

708.6 Macnio m.

 

 

 

 

 

 

 

708.7 Iug. Conaill