AD

Ferial

AT

CS

AC

AU

AI/AB/AR/FA/CM

Remarks

679

K.uii.

Kl.

Kl.

 

Kl. AD.dc.lxx.uiii.

 

CS - O’Flaherty 679

 

 

Q. Failbe

Q. Failbe

ffealvy d.

678.1

R:143.3, 144.1, F:74

 

 

 

Cendfaeladh p.

Cendfaeladh q.

Cleaufoile d.

678.2

B:214

 

 

 

C. Findsnechta

C. Finnachta

 

678.3

R:144.3, F:75

 

 

 

D. Nechtain

D. Nectain

 

678.4

R:144.2

 

 

 

 

 

 

678.5 Domnall m.

 

 

 

 

 

 

 

 

F:76 Fianamail r.

 

680

K.i.

Kl.

Kl.

 

Kl. AD.dc.lxx.ix.

 

 

 

 

Colman p.

Colman q.

Colman d.

679.1

R:143.4, 144.4, F:77

 

 

 

Cathal m.

 

 

 

 

AT re-sequence

 

 

Guin Fianamla

Guin Fianamlo

Finnawla kl.

679.2

R:144.5, F:117

 

 

 

 

Cathal m.

Cahall d.

679.3

B:215

AU, CS & AC agree

 

 

B. Saxonum

C. Saxonum

B. Saxons

679.4

 

 

 

 

M. Maele Fothartaigh

M. Maelfothartaigh

 

679.7

R:137.2

 

 

 

Bran R. Laigen

 

 

 

 

 

 

 

C. Badbghna

C. Bodhbhghnu

 

679.8

 

 

 

 

Lepra grauissima

Lepre grauissima

Great leprosie

679.9

 

 

 

 

 

 

 

679.5 Ob. Duin Baitte

 

 

 

 

 

 

 

679.6 Dunchad i.

 

 

 

 

 

 

 

 

F:118 Bran r.

 

681

K.iii.

Kl. - p. 166

Kl. - p. 106

p. 109

Kl. AD.dc.lxxx.

 

CS - O’Flaherty 681

 

 

Comb. Dun Ceithirn

Comb. Dún Cethirn

 

680.1

F:78

 

 

 

 

Ciár Duibrea q

 

 

 

CS re-seq.

 

 

C. Blái slebe

C. Blai Slebe

 

680.2

F:79

 

 

 

B. Conaill

I. Conaill

Connell d.

680.3

 

 

 

 

B. Sechnusaigh

I. Sechnusaigh

Seachnassach d.

680.4

 

 

 

 

Ciar Duibre q.

 

 

 

R:144.6, F:80

 

 

 

 

 

 

680.5 Ob. Duin Foither

 

 

682

K.iiii.

Kl.

Kl.

 

Kl. AD.dc.lxxx.i.

 

 

 

 

Guin Cindfaeladh

I. Cindfaoladh

Cinnfoyle d.

681.1

F:81

 

 

 

Dunchad R. an.

 

 

 

 

AT dupl. cf AD 683

 

 

C. Ruatha Moire

C. Ratha móire

B. Rathmore

681.2

F:82

 

 

 

Ob. Suibne

 

 

681.3

F:83

 

 

 

Orcades deletae

 

 

681.4

 

 

 

 

Iust[in]ianus exul

 

Justinian banished

 

F:146

Duplicate imperial series

 

 

[.iiiim.dcl.xi.]

 

 

 

 

 

683

K.u.

Kl.

Kl.

 

Kl. AD.dc.lxxx.ii.

 

 

 

 

Leo r.iii.

 

Leo r.

 

F:147

Duplicate imperial series

 

 

P. Sergius

 

 

 

 

 

 

 

Dunchad i.

Dunchadh i.

 

682.1

F:84

 

 

 

Feargal Aidhne R.

 

 

 

 

 

 

 

C. Coraind

B. Coraind

 

682.2

F:86

 

 

 

Mortalitaitis puer.

Mortalitatis puer.

Mortality children

682.4

F:87

 

 

 

D. Airmedhaigh

D.Airmedhaigh

 

682.5

R:145.2, F:88

 

 

 

Colman q.

Colman q.

Colman d.

 

R:145.1

 

 

 

 

 

 

682.3 Ob. Duin Att

 

 

 

 

 

 

 

 

F:85 Adhamhnan ob.

 

684

K.ui.

Kl. - p. 168

Kl. p. 106

p. 109

Kl. AD.dc.lxxx.iii.

 

CS - O’Flaherty 683

 

 

Mortaili[ta]s paruol.

Mortalitas paruul.

 

683.1

F:89

 

 

 

M. Maine

M. Maine

Manie d.

683.2

R:146.1

 

 

 

C. Caisil Findbairr

B. Caisil Findbairr

 

683.4

 

 

 

 

Loch n-Eachach

Loch nEchach

Loaghneaagh

 

R:146.2, B:216

 

 

 

 

 

 

683.3 M. Con Coluim

 

 

685

K.i.

Kl.

Kl.

 

Kl. AD.dc.lxxx.iiii.

 

CS - O’Flaherty 684

 

 

Uentus magn. & t.m.

Uentus magn & t.m.

Great winde & e.q.

684.1

 

 

 

 

Saxones uasterunt

Saxones uastauerunt

Saxons wasted

684.2

R:147, F:90

 

 

 

M. Conaill

M. Conaill

 

684.3

 

 

 

 

M. Bresail

M. Bressail

 

684.3

 

 

 

 

[.iiiim.dc.lxuiii.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F:102 Constant. m.

 

686

K.ii.

[K.]

Kl.

 

Kl. AD.dc.lxxx.u.

 

AT omits kal.; CS - O’Flaherty 685

 

 

Tiberius r.[uii]

 

 

 

 

Duplicate imperial series

 

 

Gisulphus uastauit.

 

 

 

 

 

 

 

C. Duín Nechtan

 

 

685.1

F:96

 

 

 

Tolarg ob.

 

 

685.2

 

 

 

 

Domnoll do thoitim

Domnall do tuitim

Danell Breack d.

685.2

F:91

 

 

 

I. Rotechtaig

I. Roteachtaigh

 

685.3

 

 

 

 

M. Banbain

 

 

685.4

F:92

 

 

 

Forcron q.

Forcron q.

Foriron d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F:97 Etheldride

 

687

K.iii.

Kl. - p. 170

Kl. - p. 108

p. 110

Kl. AD.dc.lxxx.ui.

 

 

 

 

I. Feradhaig

I. Feradhaigh

 

686.1

 

 

 

 

Q. Chumaighanocc

Q. Documachonocc

 

686.2

R:148.1, F:93

 

 

 

D. Roseni

D. Roistene

 

686.3

R:148.2, F:94

 

 

 

M. Oseni

M. Ossene

 

686.4

R:148.3

 

 

 

Adomnanus capt. lx

Adomnanus capt.

Adawnanus 60 capt.

686.5

R:148.4, F:95

cf AD 689

688

K.iiii.

Kl. - p. 170

Kl. - p. 108

p. 110

Kl. AD.dc.lxxx.uii.

 

CS - O’Flaherty 687

 

 

Q. Séigíne

Q. Segni

Segne d.

687.1

R:149.1, F:99

 

 

 

Occ. Canonn

Occ. Canoinn

Canon ent. religion

687.2

F:101

AC corrupt

 

 

Finnachta suscepit

Finnachda suscepit

 

687.3

 

 

 

 

C. Imleacha

C. Imlecha

 

687.4

R:149.2, F:98

 

 

 

 

 

 

 

F:100 Cuthbertus

 

689

K.ui.

Kl.

Kl.

 

Kl. AD.dc.lxxx.uiii.

 

CS - O’Flaherty 688

 

 

Finnachta reuertitur

Findachda reuertitur

Fynsneaghty returns

688.2

R:150.2

 

 

 

Iohannes ob.

Iolan ob.

 

688.1

R:150.1

 

 

 

I. Diarmuda

I. Diarmada

 

688.3

R:150.3, F:103

CS - O’Flaherty 689

 

 

M. Cathasaigh

M. Cathusaigh

Cahasagh d.

688.4

 

 

 

 

Opscurata solis

Obscurata solis

 

688.8

 

Solar eclipse 3 July 688

 

 

Adamnanus capt.

 

 

 

R:150.4

AT dupl. cf AD 687

 

 

 

 

 

688.5 Ob. Do-Cinni

 

 

 

 

 

ffearagh d.

 

688.6 M. Feradaigh

 

 

 

 

 

 

 

688.7 M. Maele Duin

 

 

690

K.uii.

Kl.

Kl.

 

Kl. AD.dc.lxxx.ix.

 

 

 

 

Congal ... ii.

Congal ...ii.

Congall ...dd.

689.1

F:106, 110

 

 

 

Beda fecit librum

Beda fecit librum

 

 

R:151.4

 

 

 

Nectlecc m.

Nectligh m.

 

 

 

 

 

 

Da Beoóc q.

 

 

689.4

R:151.3, F:104

 

 

 

Bran R. m.

Bran R. m.

Bran K. d.

 

R:151.1

nb AT/CS/AC duplicate of AD 693

 

 

Iust[in]ianus r. x

 

 

689.5

F:107, C:563

EB AD 685 - first imperial series

 

 

Gnathnad d.

 

Gnahnat d.

 

R:151.5, F:105

 

 

 

Cellach r. an.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

689.2 C. Airdd Machae

R:151.2

 

 

 

 

 

 

689.3 M. Finguire

 

 

691

K.i.

Kl. - p. 171

Kl. - p. 110

p. 110

Kl. AD.dc.xc.

 

CS - O’Flaherty 690

 

 

Cronan ob.

Cronan m.

Cornan d.

690.1

R:152.1, F:108

 

 

 

Teodorus q.

Teodorus q.

Theodorus d.

690.2

R:152.2

 

 

 

Fidchellach m.

Fidhghellach m.

Fihallagh d.

690.4

F:109

 

 

 

 

 

 

690.3 Dal Riati

 

 

692

K.ii.

Kl.

Kl.

 

Kl. AD.dc.xc.i.

 

CS - O’Flaherty 691/2

 

 

Adomnanus pergit

Adamnanus pergit

 

691.1

R:153.1, B:217, F:111

 

 

 

Luna sanguineum

Luna sanguineum

Moone sanguine

691.5

 

Lunar eclipse 11 Nov. 691

 

 

 

 

 

691.2 Concadh m.

 

 

 

 

 

 

 

691.3 Ferghus ob.

F:112

 

 

 

 

 

 

691.4 I. Maele Ditraibh

 

 

 

 

 

 

 

691.6 Ob. Duin Deruae

 

 

693

K.iiii.

Kl.

Kl.

 

Kl. AD.dc.xc.ii.

 

 

 

 

Iustinianus r.

 

 

 

R:153.2

Duplicate imperial series, cf AD 690

 

 

Bruidhe m.

 

 

692.1

F:115

 

 

 

M. Dirath

M. Dirath

Dyrath d.

692.2

R:153.3

 

 

 

M. Bran R.

M. Bran R.

K. Brand

692.2

R:153.3

nb. duplicate at AD 690

 

 

C. Faelchur

C. Faelchar

 

692.4

F:113, 123

 

 

 

 

C. Panteae

Pantha B.

692.7

 

 

 

 

 

 

B. ffoylchor

 

 

AC re-sequence

 

 

Cith fearthana [fola]

Pluuia sanguinea

Raigned blood

 

 

 

 

 

 

 

 

692.3 Ceallach m

 

 

 

 

 

 

 

692.5 I. Ainfthech

 

 

 

 

 

 

 

692.6 M. Doergairt

 

 

 

 

 

 

 

 

F:114 G. Cinnfaoladh

 

 

 

 

 

 

 

F:116 Boroma

 

694

K.u.

Kl.

Kl.

 

Kl. AD.dc.xc.iii.

 

 

 

 

Cronan Becc testail

Cronan Bec ob.

Cronan Beag

693.1

R:154.1, F:120

 

 

 

Domnall m.

 

 

693.6

 

 

 

 

B. Cronain Bailne

Ob. Cronáin Balni

 

693.8

R:154.2

 

 

 

 

 

 

693.2 Becc Fola q.

 

 

 

 

 

 

 

693.3 I. Cerbaill

F:122

 

 

 

 

 

 

693.4. Ob. Duin Fother

 

 

 

 

 

 

 

693.5 M. Fercair

 

 

 

 

 

 

 

693.7 Huidremi q.