AD

Ferial

AT

CS

AC

AU

AI/AB/AR/FA/CM

Remarks

643

K.iiii.

K.u. - p. 146

Kl. - p. 86

p. 103

Kl. AD.dc.xl.i.

 

CS - O’Flaherty 642

 

 

Constantius r. m [ui]

 

Constantine r.

641.3

C:545

EB AD 641

 

 

[.iiii.m.d.c.xx.]

 

 

 

 

 

 

 

B. Domnaill

M. Domnaill

Donell d. 641

641.1

I:643,R:118.4, B:206

 

 

 

 

Domhnaill Brec int.

 

 

 

 

 

 

Guin Ailello

I. Aililla

Aillell kl.

641.2

 

 

 

 

C. Ossu

 

B. Osu

641.4

 

 

 

 

[.iiii.m.dc.xxxuiii.]

 

 

 

 

 

644

K.u.

K.ui.

Kl.ui.

 

Kl. AD.dc.xl.ii.

 

Stokes has K.iii.; last CS ferial

 

 

Contantinus r. xxuiii

 

Constantine r.

642.6

C:547

 

 

 

RR Cellach

RR Cellach

KK. Ceallagh

642.7

R:118.5, B:207

 

 

 

B. Uasle

B. Huaisle

 

642.1

 

AU, AT & CS agree cf. AD 646

 

 

Q. Cronaín

Q. Cronan

Cronan d.

642.2

R:118.3

 

 

 

C. Cind con

C. Cinn chon

 

642.3

I:645

 

 

 

Loscadh Iarnbuidb

 

 

642.4

 

 

 

 

Cellach r.

Cellach r.

 

642.5

 

 

 

 

B. Scannlan

B. Scanlain

Scanlan d.

 

I:646.1

 

 

 

Aengus m.

 

 

 

I:646.2

 

 

 

Cuanu Cailchin m.

B. Cuanach Cailcin

Cwanach mcCailcin

 

I:646.3

 

645

K.uii.

K. - p. 147

Kl. - p. 88

p. 103

Kl. AD.dc.xl.iii.

 

 

 

 

Guin Boguine

I. Boghuine

 

643.1+2

 

 

 

 

Mo Cháe q.

Mochoe q.

Mocheus d.

 

R:119.1

 

 

 

 

 

 

643.3 M. Bresail

 

 

 

 

 

 

 

 

I:645 M. Mael Ocht

 

646

K.i.

K.i.

Kl.

 

Kl. AD.dc.xl.iiii.

 

AT 646-9, 651 feria reconcile => original

 

 

M. Furudhrain

M. Furudrain

Foradruyn d.

644.1

 

 

 

 

Lochene m.

Lochene ob.

Lochyne d.

644.2

 

 

 

 

C. Gabra

C. Gabra

 

 

 

 

 

 

 

 

Uisle d.

 

 

AC re-sequence cf AD 644

647

K.ii.

K.ii.

Kl.

 

Kl. AD.dc.xl.u.

 

AU 645 Victorian epacts, Stokes has K.u.

 

 

Guin Scandlaín

Guin Scanláin

 

645.1

 

 

 

 

Mac laisre q.

Mac Laisre q.

Maclaisre d.

645.2

I:647.2, R:119.2

 

 

 

Beda n.

Beda n.

Beda born

 

R:119.3, B:208

 

 

 

Martinus P. fl.

Marcianus P. fl.

Martin P. fl.

 

R:119.4

 

648

K.iii.

K.ui.

Kl.

 

Kl. AD.dc.xl.ui.

 

 

 

 

Mael coba i.

Maelcoba i.

 

646.1

I:647.1

 

 

 

Bolg Luatha m.

[B.] Builg Luatha

 

646.3

 

 

 

 

 

 

 

646.2 Duncath i.

 

 

 

 

 

 

 

Kl. AD.dc.xl.uii.

 

AU restores its fourth kalend at AU 647

649

K.u.

K.ui.

Kl.

 

Kl. AD.dc.xl.uiii.

 

 

 

 

Ragallach toitim

Guin Ragallaigh

Rogelly kl.

648.1

I:648, R:120.3

 

 

 

C. Cairn Conaill

C. Cairn Conaill

B. Cornie Conell

648.2

I:649.4

AC p. 103-4

 

 

Q. Fursu

Q. Fursa

 

648.5, 647.1

I:649.2, R:120.1,B:209.1

AU 647.1 dupl. cf AT AD 654, Farmer gives AD 650

 

 

Mo Chaemóg m.

Mochaemóg m.

Mochevogus d.

 

R:120.2

 

 

 

 

 

 

648.3 M. Oengus

 

 

 

 

 

 

 

648.4 Cocath Aedhain

 

 

650

K.ui.

K.i.

Kl.

 

Kl. AD.dc.xl.ix.

 

CS - O’Flaherty 656/7

 

 

C. Ossu

C. Ossa

B. Ossve

649.1

 

 

 

 

C Duin Cremthandain

C. Duin Crimhthainn

 

649.2

 

 

 

 

B. Cathasaigh

M. Cathusaigh

Ceallagh d.

649.3

 

AC=AT etc

 

 

B. Cronain

M. Cronain

Cronan d.

649.4

R:120.4

 

 

 

 

 

 

 

B:209.2 Munemoc

 

651

K.uii.

K.ui.

Kl.

 

Kl. AD.dc.l.

 

CS - O’Flaherty 651

 

 

Q. Aedain

 

 

650.1

R:121.1

AU & AT agree - Bede HE v.24 AD 651

 

 

Guin mm. Blaithmeic

Guin mm. Blathmac

Blathmack d.

650.1

 

 

 

 

 

Q. Aedani

(Aidan d.)

 

 

CS re-seq., see Murphy p.104 n.3

 

 

Guin Oissin

I. Oisine

 

650.2

 

 

652

K.i.

K. - p. 152

Kl. - p. 92

p. 104

Kl. AD.dc.l.i.

 

CS - O’Flaherty 652

 

 

Ob. Seghine

Ob. Segeni

Segeni d.

651.1

I:652.2, R:122

 

 

 

Q. Aedha logha

Q. Aedha Loga

Longe d.

651.1

R:122.2

 

 

 

D. Manchene

D. Mainceni

Manchinus d.

651.1

I:649.1, R:122.3

 

 

 

C. Chuile Corran

C. Cuile Corra

 

651.2

 

 

 

 

Cú gamna m.

Cugamna m.

 

 

 

 

 

 

Uitalianus P. fl.

Uitalianus P. fl.

Vitalianus fl.

 

R:122.4

 

 

 

Caímín m.

 

 

 

I:654.1, R:122.5

 

653

K.iii.

K.

Kl.

 

Kl. AD.dc.l.ii.

 

 

 

 

B. Ferich

 

fferith d.

652.1

 

 

 

 

Ec Tolairg

 

Octlarge d.

652.1

 

 

 

 

Ulltan q.

 

 

 

R:123.1

 

 

 

Da Chua Luachra

 

 

653.3

R:123.2, 124.2

 

 

 

B. Conaill Coir

I. Conaill Coir

 

652.2

 

 

 

 

C. Airrthir Seola

C. Iartair Seola

B. Connaught

652.3

 

AC=AT etc.

 

 

 

 

 

 

I:653 M. Cinn Faelad

 

 

 

Mael-dóid R.

Maeldoid m.

Moyledoy d.

 

 

 

654

K.iiii.

K. - p. 153

Kl. - p. 92

p. 105

Kl. AD.dc.l.iii.

 

CS - O’Flaherty 658

 

 

 

I. Conaill

 

653.1

 

AU & CS agree

 

 

Colman obb.

Colman qq.

Colman dd.

653.2

R:124.1

 

 

 

 

 

Dachra Lwachra d.

653.3

 

 

 

 

Guín Fergusa

II. Fergusa

Fergus kll.

653.4

 

 

 

 

mm. Aeda Slaine

 

 

 

 

 

 

 

C. Sratha Ethairt

C. Sretha Etairt

 

653.5

 

 

 

 

Aedh Roin m.

Aodh Ron m.

 

653.6

 

 

 

 

Fursu p.

 

Furse d.

 

R:124.3

AT dupl.& AC re-seq., cf AD 649

 

 

 

 

 

Kl. AD.dc.l.iiii.

 

AU restores its fifth kalend at AU 654

 

 

 

 

 

654.1 Nem m. Birn

 

 

655

K.u.

K.i.

Kl.

 

Kl. AD.dc.l.u.

 

Last AT ferial; CS - O’Flaherty 654

 

 

C. Flescaigh

C. Flasccaigh

 

655.1

 

 

 

 

C. Pante

 

B. Pantha

655.2

R:125.2

Bede HE v.24 - AD 655

 

 

B. Crunnmail

M. Crundmaill

 

655.4

I:649.3

 

 

 

B. Aithcen

 

Aihgean d.

655.5

I:654.2, R:125.1

 

 

 

Dunchad m.

 

 

 

 

 

 

 

Laidhguen m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

655.3 B. Annae

 

 

656

K.ui.

K.

Kl.

 

Kl. AD.dc.l.ui.

 

CS - O’Flaherty 657

 

 

Q. Ulltan

Q. Ultani

Ultann d.

656.1

I:655, R:126.1

 

 

 

Q. Suibne

Q. Suibne

Swyne d.

656.1

R:126.2

 

 

 

C. Delend

C. Delenn

 

656.2

 

 

 

 

B. Tolorcain

M. Tolargain

Tolorchan d.

656.3

 

 

 

 

Q. Conainge

Q. Concaine

Conchayne d.

 

R:126.3

 

 

 

 

 

 

656.4 M. Cellceni

 

 

 

 

 

 

 

656.5 Uacca uitulos

 

 

657

K.i.

K.

Kl.

 

Kl. AD.dc.l.uii.

 

Cf Appendix 1 cycle 24

 

 

B. Cellaigh

M. Ceallaigh

Ceallach d.

657.1

B:210

 

 

 

M. Cellaig

B. Ceallaigh

Ceallagh d.

657.1

R:127.1

 

 

 

Mo Chua Lonain q.

Mocua Lonáin q.

Mochwa d.

 

R:127.2

 

 

 

 

 

 

657.2 M. Guret

 

 

 

 

 

 

 

657.3 Uentus magnus

 

 

 

 

 

 

 

657.4 Tomain m.

 

 

658

K.ii.

K.

Kl.

 

Kl. AD.dc.l.uiii.

 

CS - O’Flaherty 659

 

 

Dima Dub m.

Dima Dup m.

Dymma d.

658.1

I:657, R:128.1

 

 

 

Guin Ercdoít

I. Oircdoid

 

658.1

 

 

 

 

Flodibor ob.

 

Hodibeis d.

658.1

R:128.2

AC=AT etc.

659

K.iii

[K.]

[Kl.]

 

 

 

Thirteenth kalend restored to AT/CS

660

K.iiii.

K.

Kl.

 

Kl. AD.dc.l.ix.

 

AT/CS and AU are now synchronised

 

 

Ob. Finaín

Ob. Fináni

Finnian d.

659.1

R:129.1

CS - O’Flaherty 660

 

 

Colman ob.

Colmán q.

Colman d.

659.1

R:129.2

 

 

 

B. Eachach

M. Echdaigh

Eaghagh d.

659.2

 

 

 

 

 

Guin Faelain

 

 

R:129.3

CS re-seq.

 

 

 

Maedhog q.

 

 

R:129.4

CS re-seq.

 

 

Conall m

Conall m.

Conell d.

659.3

I:659

 

 

 

Eoganan m.

Eoganán m

Eoanan d.

659.4

 

 

 

 

Guin Faelain

 

ffoylan kl.

 

 

AT & AC agree

 

 

Ailill m.

Oilill m.

Aillill d.

 

 

 

 

 

Maedoc q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R:129.5 Daniel q.

 

661

K.ui.

K. p. 156

Kl. p. 96

p. 105

Kl. AD.dc.l.x.

 

CS - O’Flaherty 661

 

 

Tomene q.

Tomini q.

Comyn d.

660.1

I:660, R:130.1

AC=AT etc

 

 

Laidhgnen q.

Ladcnenn q.

 

660.1

I:661.3, R:130.4

 

 

 

Conaing q.

Conaing q.

Conygn d.

660.1

R:130.2, B:211.1

 

 

 

Cumíne uenit

Cuimine uenit

 

 

R:130.3

 

 

 

Mo-Gopoc q.

Mogoboc q.

Magopoc d.

 

R:130.5

 

 

 

Q. Cumen Fota

 

 

 

I:661.1, B:211.2